Spännande sätt att investera på

Att investera är ett roligt sätt att förbättra sin ekonomi på. Att göra alternativa investeringar är något som är hett, och med Svenska Investeringsgruppen kan du ta del av det. De har en ambition att tillhandahålla fastighetsinvesteringar för både dig som redan är en professionell investerare, men även för andra. Att investera i fastigheter är ett sätt som gör att du kan skapa intäkter och kapitaltillväxt på och det anses även vara en nödvändig ingrediens i en bra investeringsportfölj. På LinkedIn kan du läsa mer om Svenska Investeringsgruppen(SIG) eller så besöker du dem på deras hemsida På svenskainvesteringsgruppen.com. Att investera i fastigheter är en långsiktig investering och placering som har som syfte att skapa möjligheter till en ekonomisk tillväxt. Läs även om hur de startade på fastighetsvärlden.se.

Använd 4 steg

SIG’s verksamhet utgår främst från ett perspektiv som är globalt men kombinerat med en lokal närvaro. De har stora kunskaper om den internationella marknaden samt har även kontaker genom internationella nätverk. De kan hjälpa dig med att investera. Följ 4 steg:

  • Välj investering
  • Bli ägare
  • Regelbundna uppdateringar
  • Hjälp och support

Genom att få en egen rådgivare hos Svenska Investeringsgruppen så får du hjälp med att identifiera vad för investering som passar dig. Vad du har för mål med det och hur du går tillväga. Du kommer att bli ägare till fastighet eller ägare till aktier i en onoterad fastighetsfond genom att du gör investeringar. Du har via SIG sedan hjälp och support, samt ständiga uppdateringar via en app i din telefon eller via mail.

18 nov 2015