Hjärtstartare - produkt som kan rädda liv

En produkt som är spännande och dessutom kan vara livsavgörande, är en hjärtstartare. På Hearty.se hittar du hjärtstartare och tillbehör som går att köpa och det är både företag och privatpersoner som kan införskaffa dessa. Företaget som säljer dessa produkter, startades 2014 av två vänner som heter Elia Malmsten och Klas Granström, som har som vision att rädda fler liv.

Rädda fler som drabbas av plötsligt hjärtstopp

Om vi ser till Sverige idag, så är det så många som 10 000 personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp och inte befinner sig på ett sjukhus. Genom att utbilda samt placera ut fler hjärtstartare borde 5000 av dessa kunna räddas, mot 500 som idag. Besök hearty.se där det går att köpa:

  • Hjärtstartare
  • Batterier
  • Elektroder
  • Skyltar
  • Produkter för att träna

Börja använda hjärtstartare

Om man ser till USA så finns det nationella lagar om att hjärtstartare ska finnas på kommunala platser, samt i federala byggnader. Hos oss i Sverige finns hjärtstartare lite varstans, eftersom de placeras av de företag som köper in dem. På DN.se kan vi läsa att Riksdagen vill att hjärtstartare ska bli lika vanligt som brandsläckare och finnas på alla platser där det rör sig mycket folk. Dock säger en sjuksköterska att det inte alltid är för få hjärtstartare som är problemet, utan att de som finns inte används. Det för att man inte vet att den finns att tillgå, eller för att man inte vågar använda den.

15 May 2015